Udvalgene

Rådet har fire faste, lovbestemte udvalg:

Kirkeudvalget, Kirkegårdsudvalget, Præstegårdsudvalget og Valgbestyrelsen.
 

Kirkeudvalget, der løser opgaver vedr. kirkens og sognehusets bygninger, vedligeholdelse, fornyelser, renoveringer o. lign.
Formand er: Arne Ehrenreich.
 

Kirkegårdsudvalget, der er ansvarlige for vedligeholdelse af kirkegårde og gravsteder i samarbejde med kirkegårdsleder Karin Trobola.
Formand er: Oskar Schmidt.
 

Præstegårdsudvalget, der sørger for, at præstegårdene til stadighed er vedligeholdte.
Formand er: Annette Jørgensen.

Kirkeværge: Per Faurholt Jensen, Vejmandssti 1, tlf. 98 44 66 71
 

Valgudvalget, sørger for at valget afvikles korrekt og træder derfor først til i forbindelse med valg.
Formand er:  Evald Lynggaard.
 

Ud over de nævnte faste udvalg, er der et økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, sognehusudvalg og en række andre udvalg, der løser opgaver på menighedsrådets vegne. Alle udvalgene refererer naturligvis til menighedsrådet.