Skagen Menighedsråd

Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådets opgaver er fastlagt ved lovgivning. Medlemmerne tilkendegiver ved deres underskrift ved rådets tiltræden, at de vil arbejde på den evangelisk-lutherske læres grund og for fremme af kirkens - dvs. menighedens - liv og vækst.
Rådet udarbejder budget for kirken og de mange aktiviteter i sammenhæng hermed.
Økonomien styres i samarbejde med personalet, så man sikrer resurser og en god service over for alle, der kommer i berøring med kirken og menighedslivet.
Bl.a. skal 3 præstegårde, kirken og sognehuset vedligeholdes.


Medlemmer af Skagen Menighedsråd

Menighedsrådet for Skagen sogn er et råd, der består af 12 folkevalgte medlemmer og 1 medarbejderrepræsentant samt sognets 3 præster. Rådet vælges hvert 4. år.

Arne Waage Beck
Formand for Skagen Menighedsråd

Plantagevej 5
9982 Ålbæk

20 48 55 85

arne@waage-beck.dk

Alice Petersen
Næstformand og kontaktperson

Jens Digets Vej 17
9990 Skagen

98 44 45 47

alice@pedit.dk

Lene Neumann
Fm aktivitetsudvalget

Oddevej 13A
9990 Skagen

61 77 33 03

cirkusneumann@hotmail.com

Benedicte Raaberg-Møller

Krøyersvej 10
9990 Skagen

98 44 68 64

benedicte@skagennet.dk

Grethe Munk Smidt

Sct. Laurentii Vej 142
9990 Skagen

98 44 66 64

prole@mail.tele.dk

Ebba Brostrøm

Oddevej 42
9990 Skagen

mail@glenteborg.dk

Ivan Pedersen

Doggerbanke 9
9990 Skagen

ilseogivan@hotmail.dk

Annette Jørgensen
Fm præstegårdsudvalget

Violvej 10
9990 Skagen

98 44 43 22

violvej10@skagennet.dk

Evald Lynggaard
Fm valgbestyrelsen

Lochersvej 4
9990 Skagen

98 44 66 07

eldo@dlgmail.dk

Preben Sørensen

I. P. Jacobsensvej 11
9990 Skagen

98 44 38 44

prebenskagen@besked.com

Oskar Schmidt

Brune Banke 14
9990 Skagen

98 44 37 19

oskars@mail.dk

Arne Ehrenreich
Kasserer & fm kirkeudvalget

Fallingen 14
9990 Skagen

29 64 95 78

ehrenreich@live.dk

Gitte Sofie Carlson
Medarbejderrepræsentant

Danevej 8
9990 Skagen

42 45 01 46