Skagen Kirke

Kirkerummet og lyset

Den, der besøger Skagen kirke, overvældes straks af rummets lys og renhed. Det hævdes, at lyset er stærkere i Skagen end andre steder. Det er derfor lykkeligt, at Kgl. Bygningsdirektør C.F. Hansen i 1841 valgte at forsyne den nye kirke i byen med meget store vinduer, der gav et betydeligt lysindfald. Samtidig byggede og indrettede han kirken efter strenge nyklassicistiske principper i en konsekvent symmetri med midtergangen som akse, således at kirkegængerne førtes ind i rummet med opmærksomheden vendt mod østvæggen med alter og prædikestol. Denne oprindelige plan blev fastholdt, da kirken i 1910 blev udvidet af arkitekterne Bindesbøll og Plesner. Midtergangen fungerer fortsat som processionsgang, der stiler mod døbefont og alter. Den er en akse, der ret beset tager sin begyndelse udenfor kirken ved den seneste tilføjelse: flagstangen, der rejstes i 1994. Herfra orienteres vi ind mod det, der er kirkens mening og væsen, gudstjenesten, der samler menigheden og kalder den til at bevæge sig mod Guds rige, som det møder os i dåb, forkyndelse og nadver. Gudstjenesten skaber selv derved det lysfyldte rum, hvor vi får lov til at svare Gud i lovsang, bekendelse og bøn.

Kirkebyggeriet

Skagen kirke blev bygget i 1841. Men C.F. Hansens byggeri var trods alt beskedent, midlerne var små og sognets befolkning ikke særlig talrig. Den berømte og efterhånden bedagede arkitekt nåede efter sigende aldrig til Skagen. Det var der dog andre, der gjorde i årene der fulgte. Kunstnerne begyndte som bekendt at melde deres ankomst og mod slutningen af århundredet satte de Skagen på det kulturelle landkort. Samtidigt voksede både erhvervslivet og det kirkelige liv, sikkert i en vis sammenhæng. Den religiøse vækkelse greb fat i sjælene, mennesker omvendte sig til Jesus og begyndte at gå i kirke og det helst hver søndag. Kirken blev for lille, og kirkeforstanderskabet besluttede at udvide, så alle kunne få plads uden at skulle komme en time før gudstjenestens begyndelse. Man engagerede arkitekt Ulrik Plesner, der er kendt for mange af byens bygninger, og sammen med ham den berømte designer og arkitekt Th. Bindesbøll, der fik ansvaret for kirkens indre. Som den fremtræder i dag er kirken et resultat af disse tre fremragende arkitekters arbejde: C.F. Hansen, Ulrik Plesner, Th. Bindesbøll.