Vielse

Bryllup aftales med kordegnen på det fælles kirkekontor eller med den pågældende præst.

Find kontaktoplysninger for kordegnen her

Eller find præsternes kontaktoplysninger her

Vedrørende pyntning af kirken i forbindelse med et bryllup, aftales dette i god tid med kirketjener, Kaj Buchhave.