Navneændring

Ønsker du at søge navneændring for dig selv eller dine børn, skal det ske på hjemmesiden www.borger.dk

Spørgsmål i den forbindelse kan rettes til Det fælles Kirkekontor. Find kontaktinformationerne her