Dåb

Dåb i Fredens Kirke:
Hvis du ønsker at få dit barn døbt i Fredens Kirke, skal du henvende dig til Det fælles kirkekontor på 9712 2338 eller pda@km.dk for at aftale dato. Kontoret har åbent mandag til fredag fra 9.00 - 13.00 samt torsdag fra 15.00 - 17.00.

Kordegnen her vil så guide dig videre og sørge for de forskellige aftaler og papirer.

Ønsker du selv at blive døbt, skal du ligeledes henvende dig til Det fælles kirkekontor.

Dåbssamtale:
Inden dåben inviteres I til en dåbssamtale med den pågældende præst. Samtalen finder sted i kirken, og her gennemgås dåbsritualet og de forskellige praktiske spørgsmål, der måtte være

Faddere:
Kordegnen på det fælles kirkekontor er behjælpelig med spørgsmål omkring regler for faddere osv.

HJÆLP - MIN DÅBSATTEST ER BLEVET VÆK!

Hvis du har mistet din dåbsattest, skal du ikke fortvivle. Alle dåbsattester ligger i en fælles database, så din lokale kordegn vil kunne skrive en ny ud til dig. Bor du i Fredens Sogn, skal du henvende dig til kordegnen på Det fælles kirkekontor i Herning - på 9712 2338 eller pda@km.dk