Konteret har åben mandag til fredag fra kl. 10.30 til 15.00, torsdag er kontoret tilige åbent fra kl. 16.30 til 18.00.

Der er adgang til kirken hver dag mellem kl 7.30 og 18.00. I et hjørne af kirkerummet har vi indrettet et lille andagtsted, hvor der er mulighed for at tænde et lys og være stille.

Der foregår naturligvis forskellige ting i løbet af dagen i kirkerummet, f.eks. bruger konfirmanderne og babysalmesang rummet, når de er der - ligesom der kan være gudstjenester eller begravelser - men resten af tiden er kirkerummet til fri afbenyttelse.

Hvis du gerne på forhånd vil vide, om der foregår andet i kirken, skal du altid bare spørge. Henvend dig f.eks. til kirkens kontor på 9712 4895.

Herunder kan du se hvor du finder os.

No matches
No locations found