Friends

I Friends er vi sammen med venner og laver forskellige aktiviteter ude og inde.
Vi hygger og snakker om store og små ting og beder Fadervor.
Vi laver mad og spiser sammen.

Det er for alle børn der er går i 4. - 6. kl.

 - og det foregår i Sognehuset, Kirkevej 7a - i lokalerne på 1. sal.
Vi mødes om tirsdagen i lige uger kl. 16.30  18.30.

Det koster ikke noget at være med. Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling er med hver gang.

Har du spørgsmål til FRIENDS eller vil du gerne modtage en SMS dagen før vi mødes så kontakt Anne-Gerda på mobil 23 46 03 41